Vid Vällen kl. 03.30 den 28 juni 2021. Den här gången skådades de tre nornorna och Olof Thunmans dikt "Störm" hördes genom tidssprickan.